Nieuws


2 mei 2017

ASVERSTROOIING


ASVERSTROOIING OP DE KAPELBERG

Omdat de Kapelberg voor velen een bijzondere plaats is, begrijpen we dat het ook een populaire plaats is om de as van een dierbare uit te strooien. Wettelijk dient de eigenaar van de grond voor het verstrooien van as toestemming te geven. Neem daarom vooraf even contact op met het bestuur van de stichting. Dat kan bij de heer Pekel (telefoon 0487-531651) of via E-mail: info@mariakapelbergharen.nl. Hij zal uitleg geven over de plaatsen waar en op welke wijze er mag worden uitgestrooid.  

Om een en ander in goede banen te leiden kan op de Kapelberg niet worden toestaan dat het uitrooien op een andere plek gebeurt dan in de rand van het bos. Uitstrooien dient te gebeuren door de as als het ware te zaaien en zeker niet op een hoop te plaatsen. Wordt as gevonden op een andere plek op het terrein, dan zijn we genoodzaakt dat te verplaatsen naar de bosrand. Ook is het niet de bedoeling om bij de plek van uitstrooien van uw dierbare een gedenkteken, bloemen of beeldjes te plaatsen. De Kapelberg is geen strooiveld en deze zullen dan ook verwijderd worden.