Nieuws


De Grote Maas en Waalse Mariabedevaart naar Kapelberg in Bergharen wordt dit jaar op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gehouden. Op zondag 15 augustus wordt om 16.00 uur eucharistie gevierd met als thema “Een sterke vrouw”. Pastor Ruud Roefs van de H. Johannes XXIII parochie van Beuningen, Winssen, Ewijk en Weurt zal de voorganger zijn en tevens de preek verzorgen. Het koor van de Hernense H. Judocuskerk luistert de viering op met gezangen en blaasorkest MuzAnna van de Muziekvereniging Sint Anna uit Bergharen wisselt hen met klanken af.  

Voor velen is het een traditie om in augustus de bedevaartgang te maken naar de Kapelberg, waar al sinds de veertiende eeuw een bijzondere verering plaats vindt tot Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods. Een bedevaart, ook wel een pelgrimage of pelgrimsreis genoemd wordt door mensen gemaakt met ieders eigen bedoelingen en intenties.

 Waarom zouden wij op bedevaart gaan? Het is een vaker gehoorde vraag en het antwoord volgt automatisch: “eigenlijk hebben wij niks om te vragen, we hebben alles al.” Na alle coronaperikelen gaat die stelling minder op. We zijn teruggeworpen op onszelf en hebben het contact met anderen langere tijd moeten missen. Er is niks mis mee om daar dankbaar voor te zijn.

Belangrijke redenen voor een bedevaart zijn bezinning, zelfreflectie en nadenken over het leven. Men gaat in de hoop dat een bijzondere gunst wordt ontvangen, dat een verwachting zal uitkomen; het welslagen van een examen, genezing van een zieke, kracht bij ziekte of te nemen moeilijke beslissing en noem maar op. Daarvoor wordt dan gebeden en een kaarsje gebrand om dat gebed kracht bij te zetten.

Een inspirerende preek, de ontroering die een lied of een mooi muziekstuk teweeg brengt, een toevallige ontmoeting met andere mensen die bereid zijn hun lief en leed met je te delen of even dat stukje aandacht weten op te brengen en troostende woorden zeggen die op dat moment net even nodig zijn, kunnen wonderen doen. Het gevolg is dat men met een goed gevoel naar huis gaat en enige tijd kan teren op dat wat men daar heeft meegemaakt.  

Al van oudsher heeft de verering van O.L.V. ter Nood Gods een grote betekenis gehad, niet alleen voor Bergharen maar zeker ook voor de omtrek (Land van Maas en Waal, Rijk van Nijmegen, Land van Ravenstein en de plaatsen Tiel, Zaltbommel, Oijen en Oss) als bekende en veel bezochte bedevaartplaats. Dat valt op te maken uit een boekje van Leonardus van den Heuvel (1885-1947), een voormalige gemeentesecretaris van Bergharen. Hij schrijft daarin: “Dit is bekend uit een testament, op 20 maart 1561 gepasseerd voor de Schepenen van Oss, bij welke uiterste wilsbeschikking aan een zekere Simon Mathijssen onder meer de verplichting werd opgelegd om "te doene eene bewairt tot Borchare tot Ons Lieff Vrouwe".”

2 mei 2017

ASVERSTROOIING OP DE KAPELBERG

Omdat de Kapelberg voor velen een bijzondere plaats is, begrijpen we dat het ook een populaire plaats is om de as van een dierbare uit te strooien. Wettelijk dient de eigenaar van de grond voor het verstrooien van as toestemming te geven. Neem daarom vooraf even contact op met het bestuur van de stichting. Dat kan bij de heer Pekel (telefoon 0487-531651) of via E-mail: info@mariakapelbergharen.nl. Hij zal uitleg geven over de plaatsen waar en op welke wijze er mag worden uitgestrooid.