Bedevaarten


Parochies besteden vooral in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het organiseren van samenkomsten voor het rozenkransgebed, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaoorden. De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.

In het boek dat oud-gemeentesecretaris L. van den Heuvel in 1938 heeft geschreven "aan den ZeerEerwaarden Heer P.A.A. Thijssen, pastoor te Bergharen, en aan alle Mariavereerders te Bergharen, Hernen, Leur, in 't Land van Maas en Waal, in 't Rijk van Nijmegen en 't Land van Ravenstein, in de steden Tiel en Zaltbommel, Oijen en Oss en omstreken" lezen we, dat Bergharen al van vroeg heen een in de omtrek bekende en veel bezochte bedevaartplaats was. Dit, zo schrijft hij, blijkt onder andere uit een testament, op 20 maart 1561 gepasseerd voor de Schepenen van Oss, bij welke uiterste wilsbeschikking aan een zekere Simon Mathijssen onder meer de verplichting werd opgelegd om "te doene eene bewairt tot Borchare tot Ons Lieff Vrouwe".

Ook in oorlogstijd werd er veel gebeden in de hoop van veel leed bespaard te blijvren en om maar weer snel onder de Duitse bezetting uit te komen. Vele groepen trokken regelmatig naar "de berg" en hielden ervan om zich daar, bij het veldkapelletje met het beeld te laten vastleggen op de gevoelige plaat.

Ook vandaag de dag trekken nog steeds veel mensen, veelal op eigen gelegenheid, naar de Kapelberg om er een kaarsje te branden in een van de naast de kapel gebouwde kaarsenkapelletjes. Dat vlammetje moet hun bijzondere intenties kracht bijzetten. Je kunt niet op de Kapelberg komen of je ontmoet er altijd wel iemand. En misschien ligt ook in de ontmoeting de kracht van deze bijzondere plek op het hoogste punt van het Land van Maas en Waal. 

Naast de vele individuele tochten naar de kapel, worden er jaarlijks georganiseerde samenkomsten gehouden. Zo waren er tot voor enkele jaren terug in de meimaand nog twee bedevaarten van de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO), een van de afdeling Maas en Waal en een van de afdeling Nijmegen . Nu zijn die twee bedevaarten samengevoegd tot een. Ook trekken bewoners van het Zorgcentrum Barbara uit Dreumel jaarlijks naar de Kapelberg om er een viering te houden.

In 2007, het door bisschop Hurkmans uitgeroepen Mariajaar, heeft het toen nog bestaande Dekenaat Wijchen (nu samengevoegd met Druten) het initiatief genomen voor een jaarlijkse Kapellentocht op Tweede Pinksterdag. Een route langs vele plaatselijke kerken en kapelletjes in de omgeving leidt die ochtend naar de Kapelberg alwaar een gezamenlijke viering wordt gehouden. Velen nemen eraan deel, te voet, per fiets of auto en hun aantal groeit nog steeds.

In de vijftiger- en zestigerjaren van de vorige eeuw werd er op en rond het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) een sacramentsprocessie gehouden vanuit de parochiekerk naar de Kapelberg om daar een lof te houden. Aan die processie namen veel verenigingen van Bergharen en mensen vanuit de verre omtrek deel. Hun leden staken zich bij die gelegenheid in het verenigingstenue en groepeerden zich rond het eigen vaandel of vlag van hun club. Ook werden er in die tijd voor zieken aparte bedevaarten gehouden.

Tegenwoordig wordt er op (de) zondag (na) 15 augustus om 16.00 uur een eucharistie gevierd bij gelegenheid van de Maas en Waalse Bedevaart.

Wanneer er belangstelling bestaat om met uw eigen geloofsgemeenschap, vereniging of organisatie een bedevaart te organiseren, zoek dan contact met het bestuur. In onderling overleg is er zeker wat te regelen voor wat betreft gezamenlijke lunch, bijeenkomst of iets dergelijks.

In 2000 werd door Jos Kruisbergen een impressie gemaakt. Het filmpje is te zien via de site Tweestromenland in Beeld en Geluid onder de titel "Het Lourdes van Maas en Waal". Klik op onderstaande link, dan wordt dat filmpje zichtbaar. http://www.tweestromenlandinbeeldengeluid.nl/films/evenementen/het-lourdes-van-maas-en-waal-2000/