Vieringen


Op Goede Vrijdag wordt hier om 15.00 uur een kruiswegmeditatie gehouden in het rondom de kapel liggende park waarin veertien staties staan, die door wijlen Jac. Maris, de bekende Heumense kunstenaar, werden vervaardigd.

Vanaf de eerste zaterdag in mei tot en met (de zondag na) 15 augustus wordt steeds op zaterdagavond om 19.00 uur de viering van de geloofsgemeenschap van Bergharen - behorende tot parochie De Twaalf Apostelen te Wijchen - op de Kapelberg gehouden.

Deze vieringen zijn niet alleen toegankelijk voor gelovigen vanuit Bergharen zelf, maar ook die vanuit de regio en daarbuiten zijn dan van harte welkom. Vooral de meimaand komen er meer mensen die Maria in de aan haar toegewijde maand willen bezoeken, hun noden bij haar komen neerleggen, even bidden en het gebed kracht bij zetten met het branden van een of meer kaarsjes. Bij slechte weersomstandigheden gaan de vieringen altijd door in de plaatselijke Sint-Annakerk.

Op het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) of op de eerste zondag erna wordt de reeks openluchtvieringen om 16.00 uur afgesloten met een plechtige eucharistieviering bij gelegenheid van de jaarlijkse grote Maas en Waalse Mariabedevaart.

Daarnaast kan de Kapelberg gebruikt worden voor:

doopvieringen  

huwelijken     

uitvaarten     

Op de welkomstpagina staat vermeld op welke manier de Kapelberg kan worden gereserveerd.

In de agenda kunt u verder de informatie vinden over de bijzondere data.