Contact


secretariaat: Burgemeester Luskestraat 17, 6617 BT Bergharen

IBAN: NL85 RABO 0121 5191 55

Het stichtingbestuur

telefoon 0487-531651
Voorzitter: de heer H.J. Hendriks
Secretaris: de heer J.J. Arntz
Penningmeester: de heer M.P.J.J. Pekel