Agenda


Van wege privacy worden activiteiten betreffende dopen, huwelijken en uitvaarten niet in deze agenda vermeld.

Vanaf begin mei tot (de zondag na) 15 augustus worden, bij goed weer, op zaterdagavond om 19.00 uur de weekendvieringen van de Bergharense geloofsgemeenschap op de Kapelberg gevierd. Deze vieringen zijn voor iedereen toegankelijk. Laat het weer dat niet toe, dan wordt de viering gehouden in de Sint-Annakerk, Dorpsstraat 48 te Bergharen.

Zaterdag 11 mei: 19.00 uur Opening van het Kapelbergseizoen 2019.

Zondag 8 juni: Eerste Pinksterdag viering van de Protestantse Streekgemeente Maas en Waal.

Maandag 9 juni: Tweede Pinksterdag, 10.00 uur Eucharistieviering bij gelegenheid van de Kapellentocht.

Donderdag 15 augustus: 19.00 uur Viering feest van Maria Tenhemelopneming.

Zondag 18 augustus: 16.00 uur Viering bij gelegenheid Grote Maas en Waalse Mariabedevaart,
                                              tevens sluiting van het Kapelbergseizoen 2018.