Agenda


Van wege privacy worden activiteiten betreffende dopen, huwelijken en uitvaarten niet in deze agenda vermeld.

Vanaf begin mei tot (de zondag na) 15 augustus worden, bij goed weer, op zaterdagavond om 19.00 uur de weekendvieringen van de Bergharense geloofsgemeenschap op de Kapelberg gevierd.

Deze vieringen worden aangekondigd door het luiden van de klokken van de Sint-Annakerk om 18.30 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. Laat het weer dat niet toe, dan wordt de viering gehouden in de Sint-Annakerk, Dorpsstraat 48 te Bergharen, en luiden de klokken om 18.45 uur.

Voor het jaar 2020 zal de eerste viering zijn op zaterdag 2 mei om 19.00 uur.