Agenda


Voor het jaar 2023 zijn er weer de gebruikelijke openlucht vieringen gepland.

Van wege privacy worden activiteiten betreffende dopen, huwelijken en uitvaarten niet in deze agenda vermeld.

Elk jaar op Goede Vrijdag (dit jaar op 7 april) wordt om 15.00 uur in het Kruiswegpark stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus met een tocht langs de veertien staties. Tussen gebeden wordt stilgestaan bij de laatste gang van Jezus voor zijn kruisdood en te reflecteren op het leven van de mensen in onze tijd.

Vanaf begin mei (6 mei 2023) tot het laatste weekend van augustus (26 augistus 2023) worden op zaterdagavond om 19.00 uur de weekendvieringen van de Bergharense geloofsgemeenschap op de Kapelberg gevierd. Ook mensen uit omliggende dorpen of vakantiegangers die in de gelegenheid zijn daarbij te zijn, zijn van harte welkom.

Deze vieringen worden aangekondigd door het luiden van de klokken van de Sint-Annakerk om 18.30 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. Laat het weer dat niet toe, dan wordt de viering gehouden in de Sint-Annakerk, Dorpsstraat 48 te Bergharen, en luiden de klokken om 18.45 uur.

Op Eerste Pinksterdag wordt de Kapelberg gebruikt door de Protestantse Gemeenten in het Land van Maas en Waal voor hun Pinksterviering.

Op Tweede Pinksterdag vindt er de viering plaats in het kader van de Kapellentocht van het dekenaat Druten-Wijchen. Voorafgaande en na afloop bestaat er de mogelijkheid om langs diverse kapellen en kapelletjes te lopen en te fietsen. Nadere informatie volgt. 

De jaarlijkse Grote Maas en Waalse Mariabedevaart vindt jaarlijks plaats op de zondag na 14 augustus, dit jaar dus op zondag 20 augustus.