Financiële steun


Alge­meen nut beogende instelling
Vanaf 2008 zijn giften aan goed­doelin­stellin­gen (ANBI) aftrek­baar van het belast­baar inkomen.
De Katholieke Stichting Beheer Kapelberg Bergharen is een zelfstandig onderdeel van het R.-k. Kerkgenootschap in Nederland sinds de oprichting bij notariële akte op 1 december 2003 en ingeschreven bij de Kamer van Koo­phan­del op 3 december 2003, onder num­mer: 09139122, en derhalve een goeddoelinstelling. RSIN 815947276.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar het IBAN: NL85 RABO 0121 5191 55 t.n.v. Katholieke Stichting Beheer Kapelberg Bergharen te Bergharen, onder vermelding "gift".