Tarieven


Het bestuur van de beheerstichting van de Kapelberg heeft in haar vergadering van 6 oktober 2017 de volgende tarieven vastgesteld.

 

Prijslijst offerlichten

Offerlichtjes per stuk                                                                                   €       0,50

Offerlichten (brandtijd 3 dagen) per stuk                                                     €       2,50

Offerlichten noveen (brandtijd 9 dagen) per stuk                                         €       5,00Gebruik Kapelberg

- voor gewone kerkelijke vieringen                                                               €     75,00

- voor gebruik geluidinstallatie incl. bediening                                              €     25,00

tezamen                                                                                                        €   100,00


- voor voltrekking burgerlijk huwelijk                                                           €   150,00

- voor gebruik geluidsinstallatie incl. bediening                                            €     50,00

tezamen                                                                                                        €   200,00


- voor bevestiging kerkelijk huwelijk                                                            €     75,00

- voor gebruik geluidsinstallatie incl. bediening                                            €     50,00

tezamen                                                                                                        €   125,00


- voor dopen (zelf benodigdheden meebrengen) per keer                             €     20,00


- voor een uitvaart (waarvoor ook het Parochietarief berekend wordt)        €      75,00

- voor gebruik geluidsinstallatie incl. bediening                                            €      25,00

tezamen                                                                                                        €    100,00


Verhuur Kapelberg, aard van de activiteit in overleg met het bestuur          €    200,00

Er kan ook een kleine energievergoeding in rekening worden gebracht.

Gebruik geluidinstallatie (door ons bemand)                                                 €      50,00

Tezamen                                                                                                       €     250,00


Uitstrooien van as van een overledene dient altijd gemeld te worden bij het bestuur.

Dit is kosteloos maar een vrijwillige bijdrage voor de Kapelberg is altijd welkom.

 

Waarin deze lijst niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting.