Tarieven


Het bestuur van de beheerstichting van de Kapelberg heeft in haar vergadering van 30 november 2022 de volgende tarieven vastgesteld.

 

Prijslijst offerlichten

Offerlichtjes per stuk                                                                                   €       0,50

Offerlichten (brandtijd 3 dagen) per stuk                                                     €       4,00

Offerlichten noveen (brandtijd 9 dagen) per stuk                                         €       6,00

 

 

Gebruik Kapelberg

- voor gewone kerkelijke vieringen                                                               €     50,00

- voor gebruik geluidinstallatie incl. bediening                                              €     50,00

tezamen                                                                                                        €   100,00

 

- voor voltrekking burgerlijk huwelijk                                                           €   150,00

- voor gebruik geluidsinstallatie incl. bediening                                            €     75,00

tezamen                                                                                                        €   225,00

 

- voor bevestiging kerkelijk huwelijk                                                            €     50,00

- voor gebruik geluidsinstallatie incl. bediening                                            €     75,00

tezamen                                                                                                        €   125,00

 

- voor dopen (zelf benodigdheden meebrengen) per keer                             €     20,00

 

- voor een uitvaart (waarvoor ook het Parochietarief berekend wordt)        €      50,00

- voor gebruik geluidsinstallatie incl. bediening                                            €      75,00

tezamen                                                                                                        €    125,00

 

Verhuur Kapelberg, aard van de activiteit in overleg met het bestuur          €    200,00

Er kan ook een kleine energievergoeding in rekening worden gebracht.

Gebruik geluidinstallatie (incl. bediening)                                                     €      75,00

Tezamen                                                                                                       €     275,00

Er kan een vergoeding voor energiegebruik in rekening worden gebracht.


Uitstrooien van as van een overledene moet altijd gemeld te worden bij het bestuur.

Dit is kosteloos maar een vrijwillige bijdrage voor de Kapelberg is altijd welkom.

Het plaatsen van beeldjes en andere attributen wordt niet toegestaan.

 

Waarin deze lijst niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting.